RUBEN POTTAS ELÄNDIGA SALONGER Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 6 | Roller: 2 k , 4 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

”Staffan Göthes pjäs är en hyllning till den personliga integriteten… Ruben Potta provocerar.” /SvD
”Tonåriga och vuxna bjuds den som ett roligt tankestycke. Alla måste någon gång bli vuxna och lämna barndomen: Varför inte med humor?” /Expr