SÅ STILLHET Pjäser

Språk: Engelska, Franska

Skådespelare: 3

#Dramatik för vuxna

Efter att ha fått sitt stora internationella genombrott, med Man uten hensikt, i regi av Claude Régy i Paris, tar Arne Lygre ytterligare ett kliv med sitt speciella sätt att skriva dramatik i Så Stillhet och smälter samman uttryck och innehåll till en tät legering.

Vilka roller tvingas vi spela för att överleva? Och finns det något mänskligt utöver, tortyr, mobbning, under- och överordning, konkurrens, vanmakt och mordlystnad i trängda situationer? Det frågar Arne Lygre i 10 förtätade scener, som alla tar sin början utifrån mönstret: En person ett stycke vid sidan om två andra. Scenerna består dels av konventionell dramatisk dialog, dels av en ackompanjerande dialog som kommenterar den aktuella scenen. På så sätt levererar Lygre lievass civilisationskritik.  Vi frågar oss om han skrivit något bättre.