SALLY Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 1 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år, #Komedier, #Musikteater Musikal Opera

#biografiskt, #komedi, #musik

En musikalisk komedi om kanalsimmerska Sally Bauer.

I augusti 1939, bara fem dagar innan det andra världskriget bröt ut, simmar svenskan Sally Bauer över den engelska kanalen. Klockan 05:50 går Sally ner till stranden i Cap Gris Nez utanför Calais i Frankrike och börjar simma mot den engelska kusten. Vattnet är bara 13 grader varmt och tidvattnet är så starkt att man är tvungen att simma mellan fem och tio mil för att klara sträckan. Drygt femton timmar senare simmar Sally i land några kilometer sydväst om Dover. Av c:a femhundra personer som då hade försökt klara simningen är hon en av bara femton som lyckades. Hemma i Malmö möts hon av över 20 000 personer som kommer för att hylla henne./Uppsalas Fria Teater