SCHAMPO Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Om fyra tonåringar på jakt efter mening – den egna och livets; och om växande, drömmar och schampo-reklam.

#identitet  #existentiellt  #tonår