SCHEHERZAD Pjäser

Språk: Danska, Engelska, Rumänska, Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog, #parafras

Scheherzad är prinsessan som berättar sagor om natten för att förströ sin make, sultanen. Så länge härskaren är nöjd med sagorna låter han henne leva, men den stund som berättelserna tar slut ska hon halshuggas i gryningen.

’Pjästexten innehåller citat och travestier av H C Andersen, Quentin Crisp, Oscar Wilde, Truman Capote och andra. Till dessa riktar författaren sitt djupt kända tack, liksom till Wildes och Capotes levnadstecknare, särskilt då Richard Ellman och Gerald Clarke. Slutligen är texten tillägnad minnet av Ernst-Hugo Järegård.’ /Jonas Gardell

…Jonas Gardell, rikskändis, författare och stå upp-showare, filmmakare och lite till är spritt språngande unik. Han är en enmansorkester som spelar i många stämmor, obekymrad om gamliga mossiga idéer om ’finkultur och masskultur som går hem i stugorna.” Expr.