SER ÅT SAMMA HÅLL Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 2 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Bingo är de ensammas lek. Med blickarna riktade framåt kryssar man rutor, var och en i sin enskilda värld. Det finns inte plats för samtal. Man spelar mot varann men inte med varann. Sex människor möts i en nedsliten bingohall, men just den när kvällen dyker inte Utroparen upp. Istället dras de in i en ny lek. Med ett barnligt sanningsspel som utgångspunkt, och med sina egna fasader och masker som insats tvingas de möta sig själva och varandra. Kanske finns det en tröst att få på andra sidan Smurflotto?