SIDONIE OCH NATHALIE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna, #Från ca 16 år

#dramatisering

Sidonie och Nathalie är en dramatisering av Sigrid Combüchens Augustpris-nominerade roman om två kvinnors flykt under andra världskriget.

Kan du bevisa vem du egentligen är utan identitetshandlingar? Om du måste börja om på nytt, vem blir du då? Vad händer med den du var innan?
I mars 1944 kommer Sidonie och Nathalie till Skåne efter att ha flytt genom ett krigshärjat Europa. Deras kläder bränns upp i en tunna och efter ett hett bad får de nya rena kläder, arbete på en herrgård utanför Höör och döps om till Siv och Nanna. Hur överlever de vardagen i ett nytt land med ett nytt svårt språk och nya identiteter?
90-åriga Nathalie minns under sömnlösa sommarnätter vid Lofoten flykten och ankomsten till Sverige tillsammans med Sidonie. De är båda från Frankrike men har inget annat gemensamt, och har helt olika bakgrund och klasstillhörighet. De tycker inte om varandra men har inget val – de måste överleva sida vid sida.

Urpremiär på Malmö Stadsteater hösten 2020.

#krig  #flykt