SILENCE Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 7 | Roller: 4 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Året är 999 och tusenårsskiftet står för dörren. Ymma av Normandie kommer till England för att, av politiska skäl, vigas vid den unge Lord Silence. Under bröllopsnatten upptäcker Ymma att Silence är kvinna. Paret beslutar att hålla detta hemligt och ger sig av på den resa som ska ta dem till Silences gods Ragnarök i norr. Resan kantas av passioner och religionskrig, men trots blod, rivalitet och mord slutar historien lyckligt för Ymma. En fruktansvärd och spännande historia, berättad med glimten i ögat.