SINATRA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Musikteater Musikal Opera

Sinatra är en humoristisk och musikalisk estrad-show.  Ett lekfullt porträtt av ett liv kantat med makalösa framgångar, men också avgrundsdjupa motgångar.
Kvinnor, maffia, våld och alkohol. Frank Sinatra är inte helt nöjd med eftervärldens bild av honom. Rubrikerna har varit många och spektakulära. Även efter hans död. Kanske var det bara en tidsfråga, men nu är han äntligen tillbaka, återuppstånden, för att ge kritikerna svar på tal. För att ge sin bild./Uppsala Stadsteater

»..otroligt bra.« UNT