SJÄLEN & SANKTE PER Pjäser

Sankte Per hälsar en ny Själ välkommen till de saligas ängder. Han ställer den enda och avgörande frågan för den eviga vistelsen: Vilket kön hade ni?’ Detta, allt avgörande, kommer inte Själen ihåg. Kan man inte föreställa vad detta innebär, får man god, och hysteriskt rolig, hjälp på traven av Beate Grimsrud.