SJUNG VACKERT OM KÄRLEK Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 7 | Roller: 3 k , 4 m

#Dramatik för vuxna

Ett spel om Gustaf Fröding. Pjäsen skildrar skalden och de människor som stod honom närmast under hans hospitalstid 1898-1905.

#biografiskt  #poet