SKEN Pjäser

Språk: Norska, Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 1 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Fyra syskon träffas på en ö i havet. De har inte setts på många år. Vilken är deras egentliga relation? Deras samtal rör sig kring ett dolt centrum, mot vilket de alltmer dras. Vad händer – egentligen?