SKJUT DÅ, VARUHUS! (Schieß doch, Kaufhaus) Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 5 | Roller: 5 m

#Dramatik för vuxna

Skjut då, varuhus är en samling politiska floskler avsedda att konsumeras. Fem män kongressar om förhållandena i världen, och frågar sig om mänskligheten har någon framtid under den rådande ekonomiska världsordningen. Man skulle kunna kalla pjäsen för en scenisk rap. Det är en skenande språkekvilibristisk betraktelse över tillståndet i världen och existensen. Läs den och roas, förundras och förargas. Bli förbannad och spela den!

”Den är textuell och ironisk, också självironisk, men dessutom djupt existentiell.” /SvD