SKJUT DÅ, VARUHUS! (Schieß doch, Kaufhaus) Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 5 m

#Dramatik för vuxna

Fem män kongressar om förhållandena i världen, och frågar sig om mänskligheten har någon framtid under den rådande ekonomiska världsordningen. Man skulle kunna kalla pjäsen för en scenisk rap. Det är en skenande språkekvilibristisk betraktelse över tillståndet i världen och existensen. Läs den och roas, förundras och förargas. Bli förbannad och spela den!