SKUGGAR Pjäser

Språk: Engelska, Kinesiska, Norska, Nynorska, Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

«Skuggar (Skuggor) har ett eget universum, öppet, klart och samtidigt oroväckande och gåtfullt. ‘Allt är nu och allt är alltid’. Att tid och rum är upplöst: det gör att jag som läsare känner igen mig i den oro det skapar. Människorna befinner sig i ett immaterielt rum och en slags nollpunkt, där minnena om ett liv tillsammans blir de enda hållpunkterna. Texten uppmanar till att ställa existentiella frågor och förundras över vilka vi är och hur vi sätter spår i varandras liv.”
/Kari Holtan, regissör.