SKYDDSRUMMET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 2 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Skyddsrummet ( f.d. Idas Värld) är en berättelse om asyl, om en storebror som ligger som livlös i sin säng, om Astrid Lindgrens värld och Idas, om Rune som undrar hur länge han ska orka vara Rune, om verklighetens folk. Trots den intensiva debatt som 2005 ledde till en flyktingamnesti för barnfamiljer har Sverige fortsatt att utvisa barn med uppgivenhetssyndrom.

#migration  #politik  #satir