SLOTTET Pjäser

En dramatisering baserad på Franz Kafkas roman

Det är en lysande berättelse som på ett konkret och gripande sätt skildrar komplicerade psykologiska och strukturella mekanismer, framför allt sammanblandandet av en världslig och Gudomlig makt, d.v.s. ett sekulariserat samhälle, där sakrala riter utspelas överallt, den enskilda människan söker Gud överallt.
I Slottet är det en annan Josef K vi möter, än i den mer spelade Processen.
K är inget offer. Han skapar själv sin verklighet och sitt öde. I sitt stolta uppror mot slottet gör han sig lika beroende av detta som den mest kuvade undersåte. Historien har oändligt många dimensioner, den fångar en inskränkt bymentalitet med främlingsfientlighet och dolda hierarkier lika väl som de största frågorna. Trots detta finns en lätthet i texten, humor och teatralitet. /Måns Edwall