SMÅ SPÄNDA KVINNOR Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 5 k , 1 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#komedi

En pjäs om svek, förlåtelse och vänskap. Är vi beredda att förlåta allt? Var går gränsen för det som är oförlåtligt? Vad händer med oss när vi inte klarar av att förlåta och vilka konsekvenser får det för vår omgivning?

Fyra av kvinnorna är 50 år. Den femte kan vara mellan 40-55. Mannen är runt 50.