SNÖFRID OCH JASMINE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 7 | Roller: 4 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Om två fjortonåriga flickor och deras liv på väg undan lagen och rättvisan. Det handlar om längtan och drömmar, om mod och om kärlek. Snöfrid berättar om dagen då allting hände i hennes vanligtvis så händelselösa liv.

– Mer än något annat vill jag ge svenska flickor mod, kraft, kärlek. Att lära sig att med ett visst överseende handskas med grupptrycket. Att fortsätta att inte ta något för givet, att vara starka i sin kvinnlighet, att vara sig själva, säger Barbro Smeds om sin pjäs.

”I Barbro Smeds pjäs finns en hel del uppslag som vart och ett för sig skulle kunna vara en egen pjäs: Kvinnoblivande, barn-föräldrasymbios, kärlek och makt, vänskap – konkurrens, alienation, förtvivlans aggressivitet och mycket mer.” (SvD)

”…det bästa vi hittills sett, sade eleverna efter föreställningens slut.” (No. Västerb)

#feminism  #kärlek  #mod  #identitet  #tonår