SOCIALISTISK TÄVLAN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 3 m

#Dramatik för vuxna

Ett poetiskt arbetardrama om händelserna som föregick blockaden av skolbygget i Vaxholm. Detta är inte en kritik av fackföreningen Byggnads utan ett moraliskt drama om de motstridiga känslor som kan uppstå i spänningsfältet mellan egennytta och kollektiv. En undran om Internationalen har försvunnit i och med globaliseringen. Pjäsen tar avstamp i faktiska händelser men berör också författarens egna erfarenheter från byggarbetsplatser, fackföreningar och styrelsearbetet i Sveriges Författarförbund.