SOLMOMENTET Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 8 | Roller: 2 k , 6 m

#Dramatik för vuxna

Inspirerad av Elmer Diktonius novell Solmomentet. Lumparland Åland. 1946.
”En åldrande Elmer Diktonius sitter ensam i bastun. Hans ögon är inneslutna i en annan värld. Det är höst. Pipan ligger vid sidan om honom. Han lägger tidningar i spjälluckan. Spröd mildhet i mörkret. Hans bröstkorg är som en gravsten av tunga tankar. Långt uppifrån huset hörs radion. Den spelar en schlager från 1928, Inga lilla.Vi ser hav och klippor. Vi ser åkrar som vänder ryggen mot himlen. Och månen som en rund gulröd persika.”
Roller: Elmer Diktonius, Meri, Anna, Cafeinnehavaren, Maestron, Cellisten, Violonisten m.fl. orkestermedlemmar. Skulptören.

#biografiskt  #poet