SOMMARTECKNING Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Här är familjen satt under lupp: den ensamstående mamman, den frånvarande pappan och så dottern Anja, som vi möter från ofödd till medelålders. Genom tid och rum ställer Anja frågor till sina föräldrar om livets komplexitet. Föräldrarna är inte till någon större hjälp. Fadern har inga svar och modern åldras och tappar till slut helt verklighetsuppfattningen.
Det här är en temperamentsfull och gripande komedi med psykologisk tonträff som utspelar sig i en inre verklighet där alla tider existerar samtidigt. Med två finfina kvinnoroller i medelåldern!

Tillgänglig för urpremiär!