SÖNDAG Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Ett stycke magisk realism om en familj på den svenska landsbygden på 1970-talet och om hur en händelse som påverkat deras liv åter aktualiseras när två syskon möts igen efter lång tid. Pjäsen utspelar sig under en enda dag stämningen är förtätad och gåtfull, tonen är både sorgsen och komisk. Dennis Magnusson har ett absolut eget och klarsynt sätt att berätta om Familjen, om svek och om hur vi formar våra minnen.