SONJA & LOUISE Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 3 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

En relationsthriller

Två kvinnor möts en regnig höstkväll. Deras möte blir början på en natt som förändrar allt. En djup, tät och intensiv berättelse om livsöden och livsval, med drag av pusseldeckare. Händelser flätas samman i en dramatisk väv, ackompanjerad av First Aid Kits suggestiva musik.
Louise inser plötsligt att hennes gamla mamma nu verkligen är död. Hon kastar på sig en kappa och ger sig ut i höstkvällen. Hon möter en chockad och förvirrad kvinna, Sonja.
Sonja som tidigare på kvällen efter att ha lyssnat på Marianne Faithfulls Ballad of Lucy Jordan plötsligt inte står ut med tanken på att fortsätta leva med en man som hon inte minns varför hon blev kär i. Hon kastar sig i bilen och drar iväg i höstkvällen. Men hon hinner inte långt. Hon kör på något. Någon? Desperat flyr hon från platsen. Hon möter Louise…/ Ur Regionteatern Blekinge Kronobergs presentation

”rafflande, humoristiskt, smart och igenkännande” /Smp