SPÅR (AV ANTIGONE) Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

#parafras

Det grekiska dramat Antigone ligger till grund för en berättelse placerad i nutid och svensk förortsidyll. Det är om flickan som springer med vetskapen om omvärldens våld.

”…får åskådaren att lyssna, känna och problematisera.” (SvD)