SPEL Pjäser

SAMUEL BECKETT

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

Pjäsens introduktion: ”Mitt på scenen, vid rampen, så att de vidrör varandra, tre identiskt lika gråa urnor, omkring en meter höga, ur vilka tre huvuden sticker upp genom hål som sluter tätt kring halsen. Huvudena tillhör, från vänster till höger från salongen räknat, K2, M och K1. De är oavvänt riktade framåt under hela pjäsen. Ansiktena är så åldrade att de nästan verkar vara en del av urnorna. Men inga masker.
Deras tal frammanas av en spotlight som riktas mot ansiktena enbart.
Ljuset flyttas från ett ansikte till ett annat omedelbart. Ingen blackout, dvs. återgång till det nästan totala mörkret i öppningen, utom när så anges.
Gensvaret på ljuset är inte helt omedelbart. Vid varje uppfordran följer en paus på cirka en sekund, utom när ett längre dröjsmål anges.
Ansiktena uttryckslösa genom hela pjäsen. Rösterna tonlösa utom när något uttryck anges.
Snabbt tempo genomgående.
Ridån går upp mot en scen i nära nog fullständigt mörker. Urnorna nätt och jämnt urskiljbara. Fem sekunder.
Svaga spotlights samtidigt på de tre ansiktena. Tre sekunder. Rösterna svaga, i stort obegripliga.”

#beckett