STADEN Pjäser

MARTIN CRIMP

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

Gåtfull skräck om en vanlig medelklassfamilj där ingenting är vad det verkar vara i denna dekonstruerade värld.

”The City”  är en pjäs som skildrar främlingskap i den moderna storstaden, den obehagliga känslan av att man inte riktigt hör till i rummet och inte har en autentisk delaktighet i de relationer och berättelser som utvecklas där. Alla signaler – röster, rörelser, ljud, ljus, former – sorteras undermedvetet i individen och väcker reaktioner av trygghet, rädsla, entusiasm eller aggression. Staden är en scen där oändligt många kombinationer av människor med skilda förutsättningar ska förhandla sig fram till en samlevnad, som berikas både av det förflutna, av nuets möjligheter och av visioner för en framtid.” /Theresa Benér, SvD

Allt vi gör, i konsten och i livet, är en ofullkomlig kopia av vad vi ville uppnå.
Fernando Pessoa /Orons bok

#crimp