STADRAMÅLARNA Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 17 | Roller: 10 k , 7 m

#Dramatik för vuxna

På en gård i Bergslagen bor bildkonstnären Samuel Muhrén. Han har en dröm att skapa ett konstnärskollektiv, på samma sätt som en gång i Grez sur Loing, som Bloomsburygruppen, som Skagenmålarna. Han bjuder in ett antal konstnärer att tillbringa åtminstone sommaren tillsammans- det är Matisseeleven Per Rosengren, hans hustru Jacqueline Renaud, det är Georg Nielsen, det är den begåvade Rigmor Wirström. Redan första dagen börjar förvecklingarna. Och gåtan om vem som verkligen målat mästerverken hänger över dem alla. Stadramålarna är en pjäs som försöker föra ett samtal om konstens och kärlekens villkor, om att drömma och misslyckas och försöka igen. Titeln och många anspelningar är platsspecifika men kan ändras om det skulle bli aktuellt för att att placera berättelsen i en verklighetens kontext. / Johan Bernander

#biografiskt  #konst