STALINS MAMMA Pjäser

Språk: Franska, Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 k

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#monolog

Året är 1936. Strax innan vad som brukar kallas Den stora utrensningen i det forna Sovjet. En gammal mamma väntar hem sin son. Men det är inte vilken son som helst, det är diktatorn Josef Stalin, generalsekreterare i det sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté. Gud i vissas ögon, massmördare i andras. Vad tänker en mamma om en sådan son? Det är utgångspunkten för Malin Lindroths monolog Stalins mamma som likaväl skulle kunna handla om Anders Behring Breivik eller Hitler, män som i skydd av ett högre syfte gör sig till härskare över liv och död.
Genom att berätta historien genom mammans perspektiv ger Malin Lindroth ett intressant, privat sidoperspektiv på Stalin.  Här får vi möta den lille nyfödde Stalin, tredje barnet och det enda som överlever spädbarnsåldern. Hur hon redan ser på hans sätt att röra på sig i vaggan att han är en överlevare och storhetsvansinne speglat i ett par små blanka herrskor och vidare via mötet i fängelset efter att han som ung att eld på ett oljeraffinaderi.
Stalins mamma kan förstås också handla om Oidipuskomplex och den angelägna frågan: finns det något som kan kallas ett rättfärdigt lidande?

”… Ämnet landar väl i dagens politiska verklighet med rubriker som drar paralleller mellan Putin och Stalin. Moderns betydelse när det gäller att förstå en människa har också diskuterats i samband med boken om Anders Behring Breiviks mamma Wenche. Malin Lindroths monolog bidrar med en god pusselbit till den diskussionen.”/Alba.nu

”…  trots att monologen enligt programmet äger rum 1936 – i inledningsskedet av det som senare ska bli känt som Den stora utrensningen, kulmen av Stalins paranoida massmord på oliktänkande – är det moderskapet som känns som dess egentliga nav. Vad innebär det för en människa att älska och ge allt hon förmår, för att sedan oundvikligen bli lämnad?”/ GT/Expressen