STATUS QUO Pjäser

Språk: Engelska, Norska, Svenska, Tyska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En attraktiv ung Mickey får jobb som mäklare. Han trivs med jobbet. Men hans kollegor på byrån, ett smidigt fungerande team av kvinnor, gör det inte lätt för den manlige nykomlingen.

En attraktiv ung Mickey får jobb som praktikant på ett apotek. Men den inledande glädjen över anställningen solkas snart av den självsäkra och överviktiga chefen Danielle, som tycker att om man klär sig som Mickey får man tåla ett och annat.

En attraktiv ung Mickey gör audition på en teater, halvnaken reciterar han en klassisk monolog – och får rollen. Han fascineras av den karismatiska, auktoritära konstnärliga ledaren Elisabeth. Ett intensivt arbetsförhållande utvecklas mellan dem, där konsten smälter samman med sexualiteten.

Alla tre Mickey heter egentligen Michael, men eftersom det är kvinnorna som bestämmer blir alla Michael till Mickey. Såsom i en spegel ser vi vår värld. Genom att vända på genusperspektivet skapar Maja Zade en skrattspegel över det vi länge sett som normalt.

28 roller, min. 5 skådespelare

#genus  #egaliasdöttrar  #satir