STENARNA (The stones) Pjäser

STEFO NANTSOU – AU / TOM LYCOS – AU /

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 2 m

#Dramatik för vuxna

Det här en mycket internationellt uppmärksammad pjäs som bygger på en verklig händelse:Två unga pojkar rullar stenar från en bro över en motorväg och dödar en bilist. Av detta har det blivit en våldsamt vital och djupt engagerande text där två manliga skådespelare gör de 4 rollerna, som pojkarna och som ett par polismän