STENEN (Der Stein) Pjäser

Översätting av:
Sverige

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 6 | Roller: 5 k , 1 m

#Dramatik för vuxna

1934. En judisk familj måste sälja sitt hus i Dresden. Ingen har någon glädje av affären. Med det politiska systemet växlar också ägarna under de årtionden som följer. Det är en berättelse om krigets sår och stridigheter, om öst och väst, om skuld och smärtsamma minnen i en familjs historia.
Pjäsen beskriver de häftiga livsväxlingar som pågår fram till 90-talet,
I pjäsens centrum står modern och hennes döttrar som en gång ägde huset.
Det handlar om krav av moraliskt, rättsligt och praktiskt slag, men också om profan besittningsrätt och om det förflutna som faller i glömska. En lång familjelegend slås sönder…
Och som alltid är det kvinnorna som håller livet i schack, medan männen håller sig undan.