STOLTHET OCH FÖRDOM Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 5 m

#Dramatik för vuxna

STOLTHET OCH FÖRDOM eller The Story of Mr Darcy, Mr Bingley, Mr Wickham, Mr Collins och Mr Bennet
av Anna Sjövall fritt efter Jane Austens roman i översättning av Gun-Britt Sundström.

”Tillsammans med fem manliga skådespelare utforskar regissören Anna Sjövall det kvinnliga rummet utifrån Jane Austens klassiska roman. Med stor kärlek till historien om systrarna Bennet och deras friare, ger de sig i kast med uppgiften att förstå hur det är att leva i en värld där hela ens existens står på spel inför mannens blick. Där varje rörelse iakttas och bedöms. Där dygden är allt och utrymmet begränsat. Med luktsaltet i fickan och broderi-bågen som vapen intar de 1800-tals-salongens trånga universum. I en lekfull och drastiskt humoristisk föreställning berättar de Jane Austens mest älskade historia.” (Teater Halland)

Urpremiär februari 2020 på Teater Halland