STOR SCEN NERE VID FLODEN Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 3 | Roller: 3 m

#Dramatik för vuxna

Två soldater i väntan vid en flod. Det pågår ett krig. Eller är det slut En reporter dyker upp. Han söker en ung man som dödats. Det blir ett laddat spel om sanning och lögn, om makt och vanmakt. Språket är tätt och dynamiskt. En mycket spelbar pjäs av en mästarhand.