STRÅLANDE STJÄRNA! Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 2 | Roller: 1 k , 1 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare

#enaktare

Pjäsen skildrar det möte mellan Viktor Rydberg och Alice Tegnér i hans villa Ekeliden på Sveavägen den 17 december 1892  som ledde till att en av våra mest kända julsånger föddes: Gläns över sjö och strand.