STRANGERS, BABIES Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 6 | Roller: 1 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Vem är May? Och vad är det för fruktansvärd hemlighet hon bär på? Den skotska dramatikern Linda McLeans senaste stycke skickar pjäsens kvinnliga huvudperson på en mental upptäcktsresa. I fem korta, förtätade scener möter May olika män i sitt liv: maken, älskaren, pappan, brodern. Varje möte fördjupar vår förståelse av hennes ångest, belyser hennes förflutna och åskådliggör sökandet efter botgöring och försoning för något hon en gång straffats för. Strangers, babies är en vacker och gåtfull pjäs, en existentiell deckare där var och en av de fem scenerna bidrar med ledtrådar och pusselbitar för att i slutet ge en möjlig bild av Mays fruktansvärda hemlighet. McLeans språk är knappt och bildrikt, lyrisk sprödhet varvas med överraskande skärpa. Dialogen är ömsom komisk och mörk och leder tankarna till både Pinter och Fosse.