STRINDBERG I HOLLYWOOD Pjäser

DRURY PIFER

Översätting av:
Sverige

Språk: Svenska

Skådespelare: 4 | Roller: 2 k , 2 m

#Dramatik för vuxna, #Komedier

#biografiskt, #komedi

August Strindberg och Harriet Bosse anländer till våra dagars Hollywood, Strindberg ska närvara vid filmatiseringen av Dödsdansen, han tror att han kommer att ha något att säga till om…