STRINGMORMOR Pjäser

Språk: Svenska, Tyska

Skådespelare: 3 | Roller: 2 k , 1 m

#Från ca 10 år

En barnpjäs om Alzheimers sjukdom.

#generationer