SURRENDER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Barn & Ungdom, #Från ca 13 år

Ninna Tersmans dramatisering av Sonya Hartnetts ungdomsroman med samma namn.

SURRENDER är en psykologisk thriller som handlar om den knappt 20-åriga Gabriel. Som barn slöt han en blodspakt med den självsvåldige pojken Finnigan –  att överlåta alla onda gärningar på denne, medan han själv lämnade sitt namn Anwell och antog det förpliktigande namnet Gabriel. För att bara göra gott.
Nu har Finnigan inte bara Gabriel helt i sin makt, hans mörka inflytande har också fått ödesdigra konsekvenser för både hans föräldrar och resten av invånarna i den lilla staden. Nu närmar sig Finnigan där utanför. Gabriel hör hur han närmast ljudlöst klättrar uppför väggen. Han förstår varför han kommer. För att berätta om hur deras gemensamma fruktansvärda hemlighet har avslöjats. Pjäsen skildrar en pojke i gränslandet mellan sanning och fantasi och en värld som smärta och rädsla har skapat.

”Det går inte att nog berömma Ninna Tersmans dramatisering” /Eva Åström, Norrbottenskuriren

”Surrender lyfter fram det dualistiska i den mänskliga naturen och de eviga frågorna kring gott och ont. Frågor vi aldrig tröttnar på att utforska. Den belyser med känslighet och ändå skoningslöst utanförskapets yttersta konsekvenser och den destruktivitet som skammen göder.”  /Louise Lagerström, Nummer

#fantasy  #thriller  #ondska  #godhet  #utanförskap