SVARTE PETTER Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 2 k , 3 m

#Dramatik för vuxna

Mankell är spänningens mästare och han tar alltid upp ämnen som berör vår verklighet med politisk och social skärpa. Svarte Petter är ett spännande drama för unga människor om en familj som lever under knapphetens kalla stjärna. Men när Anna, modern, oväntat vinner 1 miljon på Lotto vänds situationen drastiskt: Men reaktionen från hennes barn och före detta man blir häpnadsväckande.