SVENSKA HIJABIS Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 5 k

#Dramatik för vuxna

Communityteater. Benin, Ruhani, Maryam, Sarah och Shama. Fem vanliga unga kvinnor, fem svenska kvinnor med olika helt vanliga intressen, fem muslimska kvinnor med sjal omgivna av ett samhälle som ser dem som ovanliga.