SYMPATI FÖR DJÄVULEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Monologer

#biografiskt, #monolog

En pjäs fritt efter den tyske skådespelaren Gustaf Gründgens liv, Gustaf Gründgens, Mefistoframställaren som gjorde sig en karriär under tredje riket. En lysande skådespelare, en kallhamrad karriärist, ett moraliskt gungfly. I pjäsen möter vi den åldrade Gründgens, fortfarande verksam, hyllad, nu på en världsomsegling med den unge älskaren, en världsomsegling som slutar med Gründgens egen död, ensam på ett hotell i Manilla, Fillipinerna. En pjäs om konsten som triumf och sjukdom, en pjäs om försök till mänsklighet, försök till ett ögonblicks närhet. Tragisk komedi.

#biografiskt  #faust