SYSTRAR, BRÖDER Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 5 | Roller: 3 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

 ”… en cocktail av oskuld och arsenik… den verkliga överraskningen i Stig Larssons pjäs är att den kommer våra förväntningar till mötes samtidigt som den skapar nya. Den tvingar oss att stirra på det välbekanta ända tills vi märker att det är främmande… Den formulerar en erfarenhet som är besläktad med mystiken och återger den svindelkänsla som kommer när vi tappat greppet” (DN)

”Texten är mycket rolig… han driver vardagsrumsdramat ett steg längre…” (AB)

”… här finns både Tjechov, en del Strindberg och Tennessee Williams… Larssons pjäs är utomordentlig; det handlar om tre systrar och deras sorg, ensamhet och alienation under ytan av måttligt välstånd. Det som börjar som en komedi vänder och blir ett mörkt avslöjande av familjerelationerna och själens obotliga ensamhet.” (The Guardian)