TANG Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 14

#Barn & Ungdom, #Från ca 16 år

TANG utspelar sig i Sverige 2045. Världens oljeresurser har börjat sina och bensin och el är dyrt och hårt ransonerat. Två grupper av ungdomar råkar söka sig till samma villa i rikemanskvarteren för att slanga bensin ur en bil – men vilka behöver bensinen mest? Och vad ingen av dem räknat med är att villan inte är tom. Syskonen som bor där har nämligen bestämt sig för att ha en fest medan deras föräldrar är borta. Och när de upptäcker inkräktarna därute ställs allt på sin spets.

TANG är en pjäs om konsekvenserna av vårt oljeberoende samhälle, om klass, kärlek, status och våld.

TANG skrevs ursprungligen för Riksteaterns LÄNK-projekt 2020.

Författarens förord:
”Alla roller är skrivna för att kunna spelas av vilket kön som helst, och namnen är tänkta att vara könsneutrala. Det gäller även dom kinesiska namn som förekommer i pjäsen.
I pjäsen används genomgående ”hen” som pronomen, med grundtanken att det sedan byts ut mot ”han” och ”hon” utifrån hur rollfördelningen ser ut i just er uppsättning. Det är givetvis också fullt möjligt att behålla ”hen” för vissa eller alla rollfigurer om det passar er bättre. I texten förekommer ibland också flera alternativ när det gäller könskodade ord och aktiviteter, som till exempel ”Flick/pojkvän”, där ni väljer vilket som funkar bäst för er.
I pjäsen förekommer slangord som är baserade på kinesiska. I pjäsens framtid är Kina den dominerande ekonomiska och kulturella makten i världen, och påverkar därför vardagsspråket i Sverige. Det har alltså ungefär samma roll som engelska har idag. Dom rika ungdomarna i pjäsen använder fortfarande engelska uttryck och slangord från vår tid, vilket i pjäsens värld är att prata ”fint” och lite gammeldags.
Rollerna ZAN och JIANG är lätta att dubblera.”