THAT WOMAN Pjäser

Språk: Engelska, Franska

Skådespelare: 3 | Roller: 1 k , 2 m

#Dramatik för vuxna

En ung kvinna hyr undervåningen på ett hus. På övervåningen lever en man med sin sjuka fru och en son. Mannen har lovat att hålla ett öga på kvinnan som flyttar in eftersom hon är psykiskt instabil. En stark attraktion uppstår mellan kvinnan och den äldre mannen på övervåningen och hon föder så småningom deras son. Moderns, faderns och sonens skilda livssituationer och upplevelser gör dem till tre individer som är isolerade från varandra. Faderns splittring mellan sina två olika familjer och moderns okontrollerbara sorg och aggressivitet leder till slut till att de tre måste skiljas åt. Med sensualitet, rytm och suggestiv kraft låter Daniel Danis sina rollfigurer gestalta hur ensamheten kan låsa in oss i stumma rum och hur det förflutna och det obändiga nuet hindrar oss i vår dröm om lyckan.