THE DISHWASHERS Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 3 | Roller: 3 m

#Dramatik för vuxna

Det här är en pjäs om förtroende, heder och respekt. Kanske med sensmoralen, att ingen undgår sitt öde, även om man låter andra göra jobbet. En pjäs för alla som tagit ordet arbete i sin mun. Eller som Dressler utrycker det: ”Arbete och död. Allt annat sker i förbifarten.” Dressler säljer kött från restaurangen han diskar på. Till en person som i sin tur säljer det tillbaka till restaurangen. Dit anländer Emett för att sälla sig till disklaget. I disken är man ”young boy” tills man förtjänat att kallas vid namn.