THE ENCHANTMENT Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 12 | Roller: 7 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

Victoria Benedictssons egen uppslitande kärlekshistoria med Georg Brandes och hennes kamp för att leva som fritänkande och radikal kvinnlig författare, ligger som bakgrund för hennes ofullbordade pjäs Den bergtagna, som nu kommit en ny version i London skriven av Clare Bayley. Pjäsen och föreställningen har rönt stor uppmärksamhet!
Pjäsen utspelas i Paris i lättsinniga konstnärskretsar. Dit kommer den unga Louise som vill leva ett friare liv och, som flytt sin svenska tillvaro och sitt äktenskap. Hon dras in i en våldsam passionshistoria men den kvinnogalne skulptören Gustave som behandlar henne som ett konstobjekt. Hon flyr från deras relation och återvänder hem till Sverige. Men snart är hon tillbaka till Paris igen och där avslutar hon sitt tragiska liv.

The Observer: ”Presenteras med en iver och hetta som någon som berättar en historia första gången… Visar livet genom kvinnans ögon… gör den sällsynt och hänförande.”
The Guardian: ”Fascinerande… extraordinärt!”