THE MENTAL STATES OF SWEDEN Pjäser

Språk: Svenska

Skådespelare: 12 | Roller: 7 k , 5 m

#Dramatik för vuxna

The Mental States of Sweden är ett musikaliskt scenkonstverk som försöker fånga det mentala tillståndet i Sverige 2013. Detta med hjälp av personliga berättelser från en mjölkbonde från Öland, en lågstadielärare från Gävle, en renskötare från Kiruna, en yrkesmilitär från Linköping, en lokalvårdare från Säffle, en hemlös från Malmö, en montör på SAAB Trollhättan, en AD från Mölndal, en afghansk flykting på förvaret i Flen, en sjuksköterska från Landskrona, en gymnasieelev från Fittja, en maskinförare från Örnsköldsvik, en VD från Djursholm, en dramatiker från Göteborg och många, många fler.  /Ur Dramatens presentation