THE ODYSSEY Pjäser

I David Farr´s berättelse blir den mångförslagne Odysseus den evige migranten. På väg till ett hägrande hem, nytt eller det gamla. Men här har han inte bara Cykloper, Circe, solens välgödda hjordar, Calypso och Poseidons vrede att överlista. Här ställs inför en lika oförsonlig migrationsmyndighet som den svenska. Och ställd inför deras beslut väljer han att fortsätta resan.

#flykt  #migration