THE QUEEN MUST DIE Pjäser

Språk: Engelska

Skådespelare: 7 | Roller: 3 k , 4 m

#Från ca 13 år

En rolig och ganska sorglig fars om unga människor som försöker begripa världen omkring dem. Och vars misslyckanden får hysteriska konsekvenser. Handlingen utspelar sig i en medelstor Brittisk stad natten före ”the Queen’s Golden Jubilee”. Höjdpunkten kommer att vara en motordriven flotte med tre unga dansöser och en specialbeställd papiermaché-staty av Hennes Höghet. Det är bara det att två totalt olika ungdomsgäng har bestämt sig för att statyn aldrig kommer att delta i processionen. Det handlar om varför vi fortfarande firar monarkin, och om hur generande en politiskt övertygad tonåring kan verka i vårt moderna konsumtionssamhälle.

#uppror  #tonår