FÅGELMANNEN (THE RETREATING WORLD) Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare, #Monologer

#enaktare, #monolog

En ung irakisk man berättar om sitt liv i efterkrigets Bagdad, om förluster av liv och den stora förvandlingen av vardagen. Språket är som alltid hos Wallace svindlande skönt och fyllt av styrka och poesi. 7 täta sidor blir en viktig monolog.

Finns i svensk översättning av Einar Heckscher.

#krig