FÅGELMANNEN (THE RETREATING WORLD) Pjäser

Språk: Engelska, Svenska

Skådespelare: 1 | Roller: 1 m

#Dramatik för vuxna, #Enaktare, #Monologer

#krig

En ung irakisk man berättar om sitt liv i efterkrigets Bagdad, om förluster av liv och den stora förvandligen av vardagen. Språket är som alltid hos Wallace svindlande skönt och fyllt av styrka och poesi. 7 täta sidor blir en viktig monolog. Finns i svensk översättning av Einar Heckscher.